Η ΕBRD, το Χρηματιστήριο Αθηνών & το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διοργανώνουν τον δεύτερο γύρο αιτήσεων του «SME Pre-listing Support Programme»

  • Η EBRD θα πραγματοποιήσει τον δεύτερο γύρο αιτήσεων του «SME Pre-listing Support Programme» στην Ελλάδα
  • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα
  • Στόχος είναι η πρόσβαση των ΜμΕ στην τοπική κεφαλαιαγορά

 

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) και το Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύουν την υποστήριξή τους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα.

Με βάση την επιτυχία του πρώτου γύρου αιτήσεων που ολοκληρώθηκε πέρσι, η ΕBRD καλεί για δεύτερη φορά τις ελληνικές ΜμΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το «SME Pre-listing Support Programme».

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του «Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΕBRD - TCF», στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας και την προετοιμασία των ΜμΕ για έκδοση εταιρικών ομολόγων ή/και μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς (IPO)και εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και του οικονομικού της αντικτύπου. Θεωρώντας την υποστήριξη των ΜμΕ βασικό κομμάτι της αντιμετώπισής της κρίσης, η ΕBRD αυξάνει τα υπάρχοντα μέσα που έχει στη διάθεση της, αλλά προσθέτει και νέα, για να τις υποστηρίξει.

Οι εταιρείες μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μετοχών και της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο, αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς και μπορούν να προσελκύσουν τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς επενδυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επί του παρόντος, λόγω της αβεβαιότητας που επηρεάζει τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τις προοπτικές χρηματοδότησης.

Η αξιοποίηση των κεφαλαιαγορών μπορεί να προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αναγκάζονται αυτή την περίοδο να αναζητήσουν στρατηγικές ευκαιρίες και να διευρύνουν τις επιλογές χρηματοδότησής τους μέσω πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.

Οι ΜμΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρησιακά, διοικητικά, τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, για να αναβαθμίσουν την επενδυτική τους ικανότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι ΜμΕ θα εξεταστούν για την ετοιμότητα τους να αντλήσουν κεφάλαια μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, βάσει των οποίων θα αναπτυχθεί και θα εκτελεστεί ένα λεπτομερές σχέδιο.

Από οικογενειακές επιχειρήσεις σε διαδικασία διαδοχής έως ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντλήσουν χρηματοδότηση μέσω της τοπικής κεφαλαιαγοράς, το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών λιγότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ ή 43 εκατομμύρια ευρώ σύνολο ενεργητικού και λιγότερους από 500 υπαλλήλους, που λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριότητας και εδρεύουν στην Ελλάδα.

Η ΕBRD έχει μέχρι στιγμής υποστηρίξει πάνω από 75 ΜμΕ στην Ελλάδα με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το συμβουλευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να βελτιώσουν την απόδοση και την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς η τοπική κεφαλαιαγορά μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να τις βοηθήσει, καλούνται να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που διοργανώνεται από την ΕBRD και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Δηλώστε ενδιαφέρον με email στο prelistinggreece@ebrd.com.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.roots-program.com/el/sme-s-pre-listing-support-programme

More Blog Entries

Έναρξη Α' Κύκλου Προγράμματος Roots

Με αφορμή την έναρξη  του A' κύκλου του προγράμματος Roots, το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη,...

"Παρουσίαση του Προγράμματος Roots σε διαδικτυακή συζήτηση του GFCC"

Στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Global Federation of Competitiveness...

Sign up to receive Roots updates!