Θα μπορέσω να αντλήσω όσα κεφάλαια χρειάζομαι; 

​​​​​​ «Το μεγαλύτερο πρόβλημα των νέων επιχειρήσεων είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση», Deutsche Bank Research, 2016

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank (2016), παρατηρείται μια τάση χρήσης συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα στάδια (seedàstartup) οι επιχειρήσεις φαίνεται να χρηματοδοτούνται κυρίως είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε μέσω επιχειρηματικών αγγέλων, κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (VC) και crowdfunding. Έπειτα, όταν βρεθούν σε στάδιο ανάπτυξης (growthà steady) παρουσιάζεται μια μεγαλύτερη τάση προς κατεύθυνση στις κεφαλαιαγορές (κυρίως equity financing) ώστε να μειώσουν την εξάρτηση τους σε χρέος εκδίδοντας νέες μετοχές για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.

Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να μεγαλώνουν σε μέγεθος και άρα να αποτελούν ένα καλό δυνητικό υποψήφιο για είσοδο σε οργανωμένες αγορές.

Αν και υπάρχει μια μικρή τάση παρόλο αυτά είναι αναγκαίο να σταθούμε σε ένα βασικό ζήτημα που επιδρά αρνητικά στην εμπιστοσύνη των εταιρειών για τις κεφαλαιαγορές.

Μπορεί να αντλήσει μια εταιρεία τα κεφάλαια που έχει ανάγκη μέσω της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς;

Παρόλο που η οικονομική κρίση έχει εντείνει το πρόβλημα όσον αφορά την εταιρική χρηματοδότηση, η Ελληνική επιχειρηματική σκηνή συνεχίζει να προσελκύει τόσο εγχώρια όσο και διεθνή κεφάλαια που αναζητούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Ορισμένα βασικά ορόσημα εμπιστοσύνης προς την Ελληνική Κεφαλαιαγορά.

  1. Οι Ελληνικές Εισηγμένες Εταιρείες άντλησαν  €71.4 δις το διάστημα  2010-2018.
  2. Το 2013, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναδείχθηκε  3ο στη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων ανάμεσα σε μέλη του FESE (Ευρωπαϊκή Ένωση Χρηματιστηρίων) αντλώντας  ~€29,7 δις.
  3. Το 2016 δημιουργήθηκε μια νέα και αναπτυσσόμενη αγορά -αυτή των Εταιρικών Ομολόγων- λόγω της ανάγκης για την εξεύρεση κεφαλαίων μέσω διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να προσελκύσει το Χρηματιστήριο Αθηνών περισσότερες κατηγορίες επενδυτών και επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά από το 2016 μέχρι σήμερα εκδόθηκαν  11 Εταιρικά Ομόλογα συνολικής αξίας έκδοσης  ~€947 εκ.
  4. Από το 2013 μέχρι σήμερα παρατηρείται θετική τοποθέτηση των διεθνών επενδυτών, το οποίο αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον τους για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Όλα τα παραπάνω κάνουν σαφές ότι υπάρχουν δυνατότητες για χρηματοδότηση. Το ζήτημα είναι η κάθε εταιρεία να επιλέξει την καλύτερη για εκείνη μορφή άντλησης κεφαλαίων και μέσω και του Ελληνικού οικοσυστήματος της Κεφαλαιαγοράς να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες συνεργασίες και στρατηγικές συμφωνίες, σε ένα διεθνές δίκτυο επενδυτών και σε συμβουλευτική υποστήριξη για να κάνει το επόμενο στάδιο ανάπτυξης ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο νέο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

More Blog Entries

Πέρα από τη Χρηματοδότηση τι άλλο μου προσφέρει η Κεφαλαιαγορά; Τα έμμεσα οφέλη

Αν και ο πιο βασικός λόγος εισόδου στη Χρηματιστηριακή αγορά ή γενικότερα στο περιβάλλον της...

Η παρεξηγημένη "Εταιρική Διακυβέρνηση"

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια αυτή πρέπει πρώτα να καταρριφθούν κάποιοι μύθοι που...

Sign up to receive Roots updates!